HKT LAPTOP
139 - Tổ 2 - Khu Tân Xuân - Thị Trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội
Điện thoại: 0989525662 – 0903232987 - 0989417251